Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Help (Помощь)

Help (Помощь)

Contents\Help Contents (Содержание) əmri Window-da interaktiv sorğuya mürasiət etməyə imkan verir.
Search for Help on (Поиск) fənn göstəricilərinə baxışda və ya sözlərə əsasən axtarışda istifadə olunur.
Keyboard (Клавиатурные сокращения) əmri klaviatur məhdudlaşdırma, alətlər palitrası və ya başqa palitralara baxış üçün istifadə olunur. Bir çox əmr və alətlərə klaviaturanın köməkliyi ilə müraciət etmək olar. Klavişlərdən istifadə zamanı bəzi alətlər əlavə imkanlar əldə edir. Bu sorğu kitabçası sizə menyu əmrləri və ya klaviatur ekvivalentin axtarılması zamanı lazım olacaq.
Hot to Use Help (Как пользоваться помощью) əmri sizə lazımi informasiyanın axtarışına necə başlamaqda kömək edəcək.
About Photoshop (О программе Photoshop) - əmr ekrana Photoshop–un lisenziya razılığını gətirir.
About Plug-in (О внешнем модуле) əmri istifadə olunan müxtəlif xarici modullar üçün lisenziya razılığını əks etdirir.
Export Transparent Image (Экспорт прозрачного изображения) əmri şəffaf təsvirlərin yaradılmasında və eksportlaşdırılmasında kömək edən ustanı çağırır.
Resize Image (Изменить размеры изображений) əmri Web və çap üçün təsvirin ölçülərini dəyişən ustanı çağırır.
 


Bizi dəstəkləyənlər