Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Window (Окно)

Window (Окно)

Cascad (Каскад) əmri açıq pəncərələri soldan sağa, yuxarıdan aşağıya kaskad şəklində yerləşdirir.
Tile (Мозаика) əmri təsvirin açıq pəncərələrini yan–yana yerləşdirir.
Arrange Icons (Упорядочить знаки) əmri təsvirin bağlı pənçərələrini bərabərləşdirir.
Close All (Закрыть все) əmri bütün açıq təsvir pəncərələrini bağlayır.
Hide\Show... (Скрыть\Показать...) Window menyusunun mərkəzində əksolunma rejimləri arasında keçid yaratmaq üçün və ya palitralar qrupu, həmçinin, ayrıca palitraların gizlədilməsi üçün əmrlər vardır.
Open Image (Открыть изображение) cari vaxta açıq olan pəncərələrin siyahısı Window menyusunun aşağı hissəsində görünür. Aktiv pəncərələr bayraqcıqla işarələnir. Siz bu siyahıdan başqa təsviri seçə bilərsiniz.
 


Bizi dəstəkləyənlər