Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

DƏRS HAQQINDA

1952-ci ildə amerikalı qadın Qreys Hopper dünyada ilk mnemonik proqramlaşdırma dili olan Assembler dilini yaratdı. Onun adı "assemble" ingilis sözündən götürülmüşdür, "yığmaq", "quraşdırmaq" mənasını verir. O, özündə mnemonik komandalar sistemini (komandaların siyahısı), prosedurlar kitabxanasını və proqram mətnlərini maşın koduna çevirmək üçün xüsusi proqramı birləşdirirdi. MAşın kodunun alınmasının belə proseduru kompilyasiya, onu həyata keçirən proqram isə kompilyator adlanır. Bunları da Qreys M.Hopper düşünüb tapmışdır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Kitab haqqında

Giriş

FƏRDİ KOMPÜTERLƏRİN ARXİTEKTURASI

ASSEMBLER DİLİ

ASSEMBLER PROQRAMI İLƏ MSDOS ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ ARASINDA ƏLAQƏ
RƏYLƏR

  • Leyla

    Tam versiyanı necə əldə edə bilərəm

    Leyla

    Cavab yaz

RƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər