Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Bazaya görə indeksləmə və miqyaslamaqla ünvanlaşdırma

Bazaya görə indeksləmə və miqyaslamaqla ünvanlaşdırma

u metod ən tam ünvanlaşdırma sxemi olub, buraya əvvəl baxılan bütün hallar və hissələr daxildir. Operandın tam ünvanını aşağıdakı göstərilən ifadə şəklində yazmaq olar:

Sürüşmə bayt, söz və ya ikiqat söz ola bilər. Əgər ESP və EBP registrlərindən baza registri kimi istifadə olunarsa, operandın seqment selektoru susmaya görə SS registrindən, qalan hallarda isə DS registrindən götürülür.


Bizi dəstəkləyənlər