Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Bitlərlə manipulyasiya əmrləri

Bitlərlə manipulyasiya əmrləri

Bu əmrlər registrin və ya yaddaş xanasının bitləri üzərində əməliyyat aparır və şərti olaraq bir neçə qrupa bölünür. Onları nəzərdən keçirək.


Bizi dəstəkləyənlər