Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Əmrlərin tipləri

Əmrlərin tipləri

Mikroprosessorun əmrlər sisteminə 360-dan çox maşın əmrləri daxildir. Yeni modellər yarandıqca bu əmrlərin sayı da artır.

Maşının əmrlər yığımını təyinatına görə şərti olaraq, aşağıdakı qruplara və altqruplara bölmək olar:

- prosessorun əmrləri;

- həmprosessor əmrləri;

- MMX-genişlənməli əmrlər;

- XMM-genişlənməli əmrlər.

Mikroprosessor əmrləri 7 qrupa ayrılır:

Göndərmə əmrləri;

Hesabi əmrləri;

Bitlər üzərində əməliyyatlar aparan əmrləri;

İdarəetmə əmrləri;

Sətrləri emal edən əmrləri;

Kəsilmə əmrləri;

Prosessoru idarə edən əmrlər.


Bizi dəstəkləyənlər