Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Faylın bağlanması

21h kəsilməsinin 3eh funksiyasından açıq faylın bağlanması üçün istifadə edilir. Məsələn:

MOV  AH, 3EH   ; faylın bağlanması funksiyası
MOV  BX, handle  ; fayl nömrəsinin yüklənməsi
INT    21h 
...

Bu funksiya əvvəlcədən açılmış, nömrəsi handle yaddaş xanasında və BX registrində olan faylı bağlayır.


Bizi dəstəkləyənlər