Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Faylın uzunluğunun təyini

Faylın uzunluğunun təyini

Faylın uzunluğunu təyin etmək üçün faylı açdıqdan dərhal sonra fayl göstəricisini faylın sonuna gətirmək lazımdır. Əvvəlki mövzuda göstərdiyimiz kimi göstəricinin yerini təyin etmək üçün 21h kəsilməsinin 42h funksiyasından istifadə edilir. Funksiya icra olunduqdan sonra DX:AX registrlər cütlüyünə fayl göstəricisinin yeni qiyməti yazılacaq. Bu isə faylın başlanğıcına nəzərən sürüşmənin qiyməti, başqa sözlə faylın uzunluğudur. Bu funksiuadan istifadəyə qədər CX və DX registrlərində sıfır qiyməti olmalıdır. Faylın uzunluğunu təyin edərkən AL=2 olmalıdır.

Misal:

...
MOV AH,42h ;göstəricinin yerdəyişmə funksiyası 
MOV AL,2   ; göstəricini faylın sonuna gətirmək 
MOV BX,nom ; faylın nömrəsini BX yazmaq
MOV CX,0   ; göstəricinin mövqeinin təyini 
MOV DX,0   ; göstərici= 0 
INT 21h
MOV filesize, AX
...

Bu proqram hissəsi icra olunduqdan sonra yaddaşın filesize xanasına faylın baytlarla ölçü qiyməti (faylın ölçüsü bu halda 65535 böyük ola bilməz) yazılacaq.


Bizi dəstəkləyənlər