Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Faylların birbaşa (ixtiyari) üsul ilə emalı

Faylların birbaşa (ixtiyari) üsul ilə emalı

Deskriptor üsulunda faylları və ya birbaşa təşkil olunmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də deskriptor üsulunda birbaşa üsulla axtarılan informasiyanın hansı baytdan başladığını proqramçı özü təyin etməlidir. Birbaşa üsul ilə təşkil olunmuş fayllarla işləyərkən çox zaman faylın uzunluğunu təyin etmək lazım gəlir.


Bizi dəstəkləyənlər