Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

İndeksləşmiş birbaşa ünvanlaşdırma

İndeksləşmiş birbaşa ünvanlaşdırma

İndeksləşmiş birbaşa ünvanlaşdırma zamanı mütləq ünvan, dəyişənin nisbi ünvanı ilə indeks registrindəki ədədi cəmləməklə təyin edilir. Məsələn:

MOV Dİ, 8

MOV AX, A1 [Dİ]

Bu əmrlər ilə AX registrinə A1+8 ünvanında yerləşən informasiya yüklənir. Məsələn:

MOV Dİ , 4

MOV AX, table [Dİ]

Əmrlərinin icra sxemini aşağıdakı kimi göstərmək olar:


Bizi dəstəkləyənlər