Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Müqayisə əmri

Müqayisə əmri

CMP (CoMPare-müqayisə) müqayisə əmrindən bayraqlar reqistrinin mərtəbələrini tənzimləmək üçün istifadə edilir. CMP əmri bayraqların qiymətlərindən istifadə edərək proqramda keçidləri təşkil edir.

Əmrin yazılışı aşağıdakı kimidir:

CMP op1, op2

CMP əmri SUB əmri kimi işləyir. Lakin SUB-dan fərqli olaraq çıxma nəticəsində operandların qiymətləri dəyişmir, yalnız vəziyyət bayraqlarının qiymətlərini dəyişir. CMP əmrini işarəli verilənlərə tətbiq etdikdə bayraqların vəziyyəti aşağıdakı cədvəldəki kimi təyin olunur:

Cədvəldə “Y”simvolu ilə verilən bəndlər bayrağın qeyri-müəyyən vəziyyətini təyin edir. 0/1 vəziyyəti isə operandın qiymətindən asılı olaraq bayrağın 0 və ya 1 vəziyyətində olmasını göstərir.

CMP əmrini işarəsiz verilənlərə tətbiq etdikdə bayraq­ların vəziyyəti aşağıdakı cədvəldəki kimi təyin olunur:


Bizi dəstəkləyənlər