Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Proqramın sonu

Proqramın sonu

END təlimatı istənilən Assembler proqramını sona çatdırır və aşağıdakı kimi yazılır:

END [giriş_nöqtəsinin_nişanı].

Kvadrat mötərizə arasında göstərilən məcburi olmayan giriş_nöqtəsinin_nişanı operandı, burada nişan (və ya ifadə) kimi iştirak edir və proqramın icraya başladığı nöqtənin ünvanı göstərir. Məsələn,

end main_module

Əgər proqram bir neçə moduldan ibarət olarsa, onda yalnız bir faylda başlanğıc ünvan göstərilir.


Bizi dəstəkləyənlər