Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Verilənlərin göndərilməsi əmrləri

Verilənlərin göndərilməsi əmrləri

Bu qrupdan olan əmrlər, verilənləri və ünvanları registrlər, yaddaş sahələri və ya portlar arasında mübadilə edir (dəyişdirir). Bu əmrlər aşağıdakı altqruplara ayrılır:

1) Ümumi təyinatlı əmrlər;

2) Girş-çıxış əmrləri;

3) Ünvanların göndərilməsi əmrləri;

4) Verilənlərin çevrilməsi əmrləri;

5) Bayraqların göndərilməsi əmrləri.


Bizi dəstəkləyənlər