Menu

Daxil olun Qeydiyyat

BIOS

POWER Management Setup

POWER Management Setup

Bu bölmədə sisteminizin enerji istifadəsini azaltmaq üçün nizamlar var.

Power Management - Nizamı "Max Saving"-ə gətirsəniz, sistem qısa bir vaxt istifadə edilmədən dayansa, enerji qənaət rejiminə keçəcək. "Min Saving"də də eyni əməliyyat olur, amma bu dəfə sistem enerji qənaət rejiminə daha uzun müddətdə keçir.
Video Off Option - Bu seçim monitorun nə vaxt enerji qoruyucusunun qənaət edə biləcəyini göstərir.
Video Off Method - Monitorun nə şəkildə asqıya alınacağını təyin edir.
PM Timers - Bu bölmədə diski enerji qənaət rejiminə keçirən "HDD Power Down" vaxtı və sistemin Yuxu, Gözlətmə və Təxirəsalma (Doze, Standby, Suspend) rejimlərinə keçmələri üçün lazımlı vaxtlar nizamlana bilər.
Power Up Control - Sistemin nə vaxt avtomatik açılacağı təyin olunur.
Automatic Power Up - Sisteminizin günün təyin etdiyiniz saatlarında avtomatik olaraq açılmasını təmin edir.


Bizi dəstəkləyənlər