Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C Proqramlaşdırma Dili

DƏRS HAQQINDA

Bu mətndə C dilində proqram tərtibindən bəhs olunur. Mətndən tələbələr, məktəblilər, informatika fənnini tədris edən müəllimlər, sistem inzibatçıları və ümumilikdə, C (si) proqramlaşdırma dilini öyrənmək istəyən kər kəs istifadə edə bilər.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

C Proqramlaşdırma dili

Giriş

Dəyişənlər

Operatorlar

Ünvan dəyişənləri

Funksiyalar

Cərgələr

Sətirlər

Strukt tiplər

Siyahılar

Makroslar və include fayllar

Əlavələr


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİBizi dəstəkləyənlər