Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C Proqramlaşdırma Dili

C Proqramlaşdırma dili

C Proqramlaşdırma dili

Başlıqlar

1. Giriş
2. Dəyişənlər
3. Operatorlar
4. Ünvan dəyişənləri
5. Funksiyalar
6. Cərgələr
7. Sətirlər
8. Strukt tiplər
9. Siyahılar
10. Makroslar və include fayllar
11. Əlavələr
12. Sonrakı istiqamətlər
13. fcp proqramı

Qeyd: Bu mətndə verilmiş proqramlardan istifadə nəticəsində yaranan hər cür ziyana görə, bütün məsuliyyəti istifadəçi daşıyır, müəllif heç bir halda məsuliyyət daşımır. Siz bu mətnin və burada yerləşdirilmiş proqramların istənilən hissəsini dəyişmək, başqa şəxsə ötürmək, çap etmək və öz web səhifənizə yerləşdirmək kimi hüquqlara maliksiniz. Bu zaman müəllifin adına istinad vermək zəruri deyil, lakin müəllifin adına istinad versəniz, bu, müəllif tərəfindən hörmət əlaməti olaraq qəbul olunar.


Bizi dəstəkləyənlər