Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C#

Visual C# - Giriş

Visual C# - Giriş

Son illər bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da proqramlaşdırma sahəsinə maraq günü-gündən artmaqdadır. Qısa bir sübut göstərim, mənim qaldığım 9 mərtəbəli binada 10-15 nəfərə yaxın, müxtəlif universitetlərdə bu ixtisasla oxuyanlar var. Və bu ixtisas üzrə seçimlər də günbəgün artmaqdadır. Nə isə...
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu sektorda inkişaf edən sadəcə bəzi tələbələrin marağıdır. Universitetlərdə bu baxımdan hələ ki, heç bir inkişaf gözə dəymir. Təbii ki, bunu ümumi götürməyək, bəzi universitetlərdə həvəsli müəllimlər də vardır hər halda. Şəxsən özümün də təhsil aldığım Azərbaycan Texniki Universitetində bu barədə vəziyyət acınacaqlıdır. Belə ki, heç bir yeni proqramlaşdırma dilləri tədris proqramlarına salınmır, təsəvvür edin, ən müasir proqramlaşdırma dili Delphi-dir. Amma bizim universitetdə də tələbəyə nə isə öyrətmək istəyən müəllimlər var, bu, danılmaz bir həqiqətdir.
Söhbəti çox uzatmayaq, mövzudan da çox kənara çıxmayaq deyə, gəlin, elə birbaşa olaraq mətləbə keçək.

CSharp nədir?
C# Proqramlaşdırma dili ("Si şarp" şəklində tələffüz edilir), Microsoft-un şirkəti tərəfindən yaradılmış və inkişaf etdirilən yeni nəsil bir dildir. .NET platforması altında işləyir.
Bu dilin hazırlanmasına Pascal, Delphi və J++ proqramlaşdırma dillərinin hazırlanmasında bilinən Anders Hejlsberg liderlik etmişdir.
Sintaksis olaraq, məhz ən böyük rəqibi olan Java dilinə daha çox bənzəsə də, Veb proqramlaşdırma dillərindən olan PHP dili ilə də çox böyük bənzərlik göstərir. Nəzərə alsaq ki, C# yuxarıda adı çəkilən iki dildən də sonra yaranıb, onda bu qənaətə gəlmək olar ki, C# bu dillərə nisbətən daha müasir, rahat və əlverişlidir. Çünki bu dildə Java və bənzəri bir çox dildə olan əskikliklər aradan qaldırılıb və bir o qədər də yeniliklər edilib. Məhz yuxarıda saydığımız ünsürləri də bu hadisə ilə bağlamaq olar.
Əgər hər hansı bir proqramlaşdırma biliyiniz varsa, mütləq C#-da ona bənzərliyi hiss edəcəksiniz.
Əslində danılmaz bir həqiqətdir ki, Microsoft şirkəti özü də C#-ı digər proqramlaşdırma dillərindən üstün tutduğunu gizlətmir və məhz bu dil Microsoft-u proqramlaşdırma sektorunda da liderlik etməsinə səbəb olur.
Digər üstünlüyünü deyim, çünki bu hissəsi xüsusilə bilinməlidir. Siz C# dilini öyrənməklə yalnız Vizual C#-da deyil, Microsoft-un bütün yeni sistemlərində: Microsoft ASP.NET, WPF, WCF, Silverlight-da da heç bir problemsiz işləyə biləcəksiniz, çünki Microsoft bütün bu sistemlərdə işləmək üçün C# dilini təqdim edir.
Qısası, əgər öyrənmək üçün C# dilini seçmisinizsə, əcəb eləmisiniz :) Onu bilin ki, düz yoldasınız.

Giriş edib kod yazmasaq, günah etmiş olarıq, buyurun, bu da ilk kodumuz olsun, klassik "HELLO WORLD" proqramı:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Sqlclient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
 public partial class Form1 : Form
 {
 public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 }

 private void button1_Click(object sender, EventArgs eas)
 {
 MessageBox.Show("HELLO WORLD!");
 }
 }
}


Bizi dəstəkləyənlər