Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

C sintatksisinə tam uyğunluq göstərir. Eyni zamanda obyekt orientasiyalıdır və uzun illər bu sahədə üstünlük verilən dillərdən biri olmuşdur. Demək olar ki bütün platformlarda kompilyatorları mövcuddur. C kimi sürətli olduğu üçün real zamanlı proqramlaşdırma, oyun proqramlaşdırması v.s. də bu dilə üstünlük verilir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş

Dəyişənlər

Operatorlar

Ünvan

Funksiyalar

Cərgələr

Sətirlər

Strukturlar

Siyahılar

Siniflər

Makroslar

Əlavələr

Həllər

Qeydlər


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər