Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C++

Əlavələr

Əlavələr

sdt::cout funksiyası.

sdt::cout funksiyası yaddaşın müxtəlif məlumatlarını ekrana çap etmək üçün istifadə olunur.

Misal üçün, əgər ekranda "Salam dünya" sətrini çap etmək istəyiriksə, onda aşağıdakı kimi yazırıq:

std::cout<<"Salam dünya";

Əgər sdt::cout vasitəsilə ekrana müxtəlif məlumatlar göndərmək istəyiriksə, onda bir neçə müxtəlif məlumatı "<<" vasitəsilə birləşdirə bilərik. Misal üçün, tutaq ki, x, y, z dəyişənlərinin qiymətlərini çap etmək istəyirəm. Onda kod aşağıdakı kimi olar:

std::cout<<x<<y<<z;

 

std::cin funksiyası.

std::cin funksiyası std::cout funksiyasının gördüyü işin əksini görür. Əgər std::cout vasitəsilə biz dəyişənlərin qiymətlərin ekrana çap edirdiksə, std::cin vasitəsilə biz istifadəçinin klaviaturadan daxil etdiyi qiymətləri dəyişənlərə mənimsədirik. Misal üçün, əgər mən hər hansı x dəyişəninə istifadəçinin daxil etdiyi qiymət mənimsətmək istəyirəmsə, onda aşağıdakı kimi yazıram:

std::cin>>x;

std::cin də std::cout kimi bir neçə dəyişənlə eyni anda işləməyə imkan verir. Misal üçün, əgər mən x, y, z dəyişənlərinə istifadəçi tərəfindən daxil olunan qiymət mənimsətmək istəyirəmsə, onda yaza bilərəm:

std::cin>>x>>y>>z;

 

Əlavə B. ASCII Kodlar Cədvəli.

Bu cədvəldən istifadə etmək üçün, sadəcə lazım olan simvolu tap və solda yerləşən rəqəmlə yuxarıda yerləşən rəqəmin cəmi bu simvolun kodunu göstərir.

Cədvəl B-1.10-luq say sistemində ASCII Kodlar Cədvəli.

 

Char

Dec

 

 

 

 

 

 

\0

0

(sp)

32

@

64

`

96

(soh)

1

!

33

A

65

a

97

(stx)

2

"

34

B

66

b

98

(etx)

3

#

35

C

67

c

99

(eot)

4

$

36

D

68

d

100

(enq)

5

%

37

E

69

e

101

(ack)

6

&

38

F

70

f

102

(bel)

7

'

39

G

71

g

103

(bs)

8

(

40

H

72

h

104

\t

9

)

41

I

73

i

105

\n

10

*

42

J

74

j

106

(vt)

11

+

43

K

75

k

107

(np)

12

,

44

L

76

l

108

(cr)

13

-

45

M

77

m

109

(so)

14

.

46

N

78

n

110

(si)

15

/

47

O

79

o

111

(dle)

16

0

48

P

80

p

112

(dc1)

17

1

49

Q

81

q

113

(dc2)

18

2

50

R

82

r

114

(dc3)

19

3

51

S

83

s

115

(dc4)

20

4

52

T

84

t

116

(nak)

21

5

53

U

85

u

117

(syn)

22

6

54

V

86

v

118

(etb)

23

7

55

W

87

w

119

(can)

24

8

56

X

88

x

120

(em)

25

9

57

Y

89

y

121

(sub)

26

:

58

Z

90

z

122

(esc)

27

;

59

[

91

{

123

(fs)

28

<

60

\

92

|

124

(gs)

29

=

61

]

93

}

125

(rs)

30

>

62

^

94

~

126

(us)

31

?

63

_

95

(del

) 127


Bizi dəstəkləyənlər