Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C++

Ekranı təmizləmək

Ekranı təmizləmək

C++ dilində ekranı təmizləmək üçün system(“CLS”) funksiyasından istifadə olunur.Bu funksiya <conio.h> kitabxanasına daxildir.Nümunə:

#include <iostream>
#include <conio.h>
int main(){
std::cout<<”Ilkaddimlar/C++”;
system(“CLS”);
}

Bu proqram icra olunduqda ekrana heç nə çıxmayacaq. Çünki 5-ci sətir vasitəsilə ekran təmizləndi.Daha bir nümunə:

#include <iostream>
int main(){
int a;
std::cout<<"Ilkaddimlar/C++\n";
std::cout<<"Ekrani temizlemek ucun 1 duymesine basin\n";
std::cin>>a;
if(a==1){
	system("CLS");
}
}

Burada ekrana “Ilkaddimlar/C++” yazılır ve istifadəçidən bir simvol daxil etməsi tələb olunur. Istifadəçinin 1 daxil etdiyi halda ekran təmizlənir.


Bizi dəstəkləyənlər