Menu

Daxil olun Qeydiyyat

CSS

Faiz ölçüləri

Faiz ölçüləri

 III Hissə: Əlavələr

Uzunluq ölçüləri

Sintaksisi: "+" (yazmamaq da olar) və ya "-" sonra isə [rəqəm] və ona birləşik olan [uzunluq vahidi]

NÜMUNƏ:

-558pt

Uzunluq vahidləri: ex - x-height, font ilə istifadə olunan elementin "x" eni
px - pixels, piksellər 
in - inches, düymlər
cm - centimeters, santimetrlər
mm - millimetrs, millimetrlər
pt - points, nöqtə (1pt = 1/72in)
pc - picas (1 pc = 12pt)
Yuxarı

Faiz ölçüləri

Sintaksisi: "+" va ya "-" sonra [rəqəm] əlavə "%" (ara məsafəsiz)

NÜMUNƏ:

-156%
Yuxarı

Rənglər

Sintaksisi: [color]

NÜMUNƏ:

magenta

Rəng dəyişəni onun adı (red, blue black və s.) və ya RGB dəyişəni ola bilər

RGB (red green blue) rənglərinin təsviri növləri :
 

  • #rrggbb (məsələn #00CC00)
  • rgb(x,x,x) - harda lki "x" 0 ilə 255 arasında ədəddir (məsələn, rgb(0,204,0))
  • #rgb (məsələn, #0C0)
  • rgb (x%,x%,x%) - harda ki "x" 0.0 dan 100.0-a qədər qiymətlər alır (məsələn, 0%,80%,0%)

Bütün nümunələr eyni rəngi təsvir edirlər
Yuxarı

Bağlantılar

Sintaksisi: "URL", sonra isə dırnaq içində bağlantı. Bağlantını həmçinin bir və ya ikili dırnaqların arasına salmaq olar.

NÜMUNƏ:

URL('cool.gif')
Yuxarı


Bizi dəstəkləyənlər