Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Excel

Düsturların istifadəsi

Düsturların istifadəsi

Düstur-xanaya daxil edilən riyazi əməliyyatlar ardıcıllığıdır. Düsturlar sadə və qısa, ya da mürəkkəb və uzun ola bilərlər. Misal üçün işçi vərəqində xana qeyd edin və düstur sətrində mausu basın. "=" işarəsini daxil edin, belə ki, hər bir düstur "=" işarəsindən başlanır. Sonra 300+700 daxil edib, Enteri basın - gördüyünüz kimi, xanada düsturun nəticəsi kimi 1 000 ədədi yarandı. Ən sadə cəbri əməliyyatlar vəziyyət sətrinin kontekst menyusundan yerinə ytirilə bilər. Ən çox istifadə edilən əməliyyatlar "+" toplama, "-" çıxma, "/" bölmə, "*" vurma, "^" qüvvətə yüksəltmə, "%" faizdir. S26:S29 diapazonunu qeyd edin, vəziyyət sətrində mauzun sağ düyməsini basaraq kontekst menyunu çağırın və ədədi orta əməliyyatını seçin. Beləliklə nəticə vəziyyət sətirdə görsənir.

Avtotoplama funksiyasından istifadə edin. S30 xanasını qeyd edin və alətlər lövhəsində yunan hərfi siqma şəklində təsvir edilmiş Avtotoplama düyməsini basın. Verilənlərin qəbul edilməsi üçün bu düyməni təkrarən basın. Ekranda sütun verilənlərinin cəmi yaranacaq.

Növbəti misal. E25 xanasına 800, F27 xanasına isə 69 daxil edin. G27 xanasını qeyd edin və "=" daxil edin. 800 ədədini yazmaq əvəzinə E25 xanasında mauzu basmaq kifayətdir, sonra "+" işarəsini daxil edin və F27 xanasında mauzu basın. İndi isə cəmin alınması üçün Enter düyməsini basın.

800 ədədini 950 ilə əvəz edib Enteri basın. Gördüyünüz kimi Exsel avtomatik olaraq nəticəni dəyişdi.

Hər bir düsturun surəti çıxarıla bilər. S26-nın yanındakı xanada mausu basın, düstur sətrində "=" işarəsi daxil edin və yenidən S26 xanasında mauzu basın. Ədədin yaranmasından sonra qüvvətə yüksəltmə işarəsini və 3 rəqəmini daxil edin. Enteri basın. Xanada nəticə alındı. Yəni 24 ədədinin 3 əsasdan qüvvəti hesablandı. İndi isə düsturun surətinin çıxarılması əməliyyatını digər qalan xanalar üçün də yerinə yetirin. Bunun üçün V26 xanasında mausu basın və mausun göstəricisini xananın aşağı sağ küncünə gətirin. Gördüyünüz kimi göstəricinin işarəsi dəyişdi. Nəhayət mausun düyməsi basılı vəziyyətdə xananı bütün verilənlər sırası boyunca çəkin. Beləliklə düstur digər verilənlər üçün də tətbiq edildi. Gəlin bunu yoxlayaq. Məsələn B27 xanasını qeyd edin və düstur sətrinə fikir verin. Gördüyünüz kimi 42875 ədədi S27 xanasının qüvvətə yüksəldilməsi nəticəsində alınıb.

Düstur redaktoru ilə işləmək üçün düstur sətrində "=" işarəsini basın, sonra verilmiş düstur siyahısında Digər funksiyaları (More Functions) seçin. Gördüyünüz kimi, bütün funksiyalar kateqoriyalar üzrə birləşdirilib. Vərəqdə hər hansı bir xananı qeyd edin. Riyazi və triqonometrik funksiyalar kateqoriyasında mütləq qiyməti "AVS" seçin. Yaranmış xanada D27 xanasının qiymətini daxil edin OK-i basın. Nəticədə "-55" ədədinin mütləq qiyməti yaranacaq.


Bizi dəstəkləyənlər