Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Excel

İşçi kitabın mühafizəsi

İşçi kitabın mühafizəsi

İşçi vərəqinə daxil edilənlərin mühafizəsi üçün menyu sətrindən Xidmət (Tools) bölməsini seçin. Açılmış menyu səhifəsindən Mühafizə (Protection) altmenyusunu və sonra Vərəqin mühafizəsi (Protect Sheet) əmrini seçin. İşçi vərəqinə daxil edilən bütün verilənlərin mühafizəsi üçün açılmış dialoq pəncərəsində 3 variantın 3-nü də saxlayın. Dialoq pəncərəsinin Parol (Password) sahəsində BSTC daxil edin. Ok- basın və Parolun təsdiqi (Confirm Password) pəncərəsində həmin sözü təkrar edin. Bləliklə işçi vərəqi mühafizə olunub. İşçi vərəqində qiymətləri dəyişdirməyə və ya yeni verilənlər daxil etməyə cəhd edin. Gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik etmə mümkün deyil.

İşçi kitabın mühafizəsi üçün Mühafizə (Protection) altmenyusunun İşçi kitabın mühafizəsi (Protect Workbook) əmri istifadə edilir. Yaranmış dialoq pəncərəsinin Parol (Password) sahəsində Bak.ETM daxil edin . Parolun təsdiqi (Confirm Password) pəncərəsində Bak. ETM-ni təkrar edin. Artıq Kitab mühafizə olunub. İndi siz dəyişiklikləri yalnız xanalara daxil edə bilərsiniz, lakin kitabın strukturu dəyişməz qalır.

Mausun göstəricisini işçi vərəqlərin siyahısına gətirin və mausun sağ düyməsindən kontekst menyunu çağırın. Gördüyünüz kimi artıq vərəqin ləğv edilməsi, adının dəyişdirilməsi, yeni vərəqin yerləşdirilməsi əmrləri işləmir.

Mühafizə (Protection) əmrinin ləğvi Mühafizənin ləğvi (Unprotect workbook) əmrinin köməyilə həyata keçirilir.


Bizi dəstəkləyənlər