Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

HTML brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir. HTML internetin fundamental baza texnologiyasıdır və veb-səhifənin növünü, funksiyasını təyin edən diskriptorlar əsasında yaradılmış dildir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Əsas anlayışlar

Sadələr

Cədvəllər

Əlavələr

Freymlər


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

Rəşad Əliyev
RƏŞAD ƏLİYEV
İlk addimlarBizi dəstəkləyənlər