Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

DƏRS HAQQINDA

HTML brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir. HTML internetin fundamental baza texnologiyasıdır və veb-səhifənin növünü, funksiyasını təyin edən diskriptorlar əsasında yaradılmış dildir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

GIRIŞ

<!--#

<A>

<ADDRESS>

<APPLET ...>

<AREA...>

<B>

<BASEFONT ...>

<BGSOUND ... >

<BIG>

<BLINK>

<BLOKQUOTE>

<BODY>

<BR>

<CAPTION>

<CENTER>

<CITE>

<CODE>

<COL>

<COLGROUP>

<COMMENT>

<DIV>

<FONT>

<FRAME>

<FRAMESET>

<HEAD>

<HTML>

<H1>

<IMG>

<INPUT>

<ISINDEX>

<LINK>

<MAP>

<MARQUEE>

<META>

<SPAN>

<STYLE>

<TABLE>

<TEXTAREA>

<TITLE>


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

Rəşad Əliyev
RƏŞAD ƏLİYEV
İlk addimlarRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər