Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<!--#

<!--#

Qeyd : Server tərəfə aid olanlar (SSI - Server Side Includes) HTTP serverləri üçün spesifikdir . Bu mövzuda daha geniş məlumatı siz http://www.questar.com səhifəsindən əldə edə bilərsiniz .

SSI aşağıdakılardan istifadə etmək imkanı verir :
 

'echo' HTML sənədinə hər-hansı bir dəyişən əlavə etmək imkanı verir
'include' HTML sənədinə fayl əlavə etmək imkanı verir
'fsize' HTML sənədində faylın ölçüsündən istifadə etmək imkanı verir
'flastmod' HTML sənədinə faylların sonuncu dəyişilmə tarixini daxil etməyə imkan verir
'exec' Yerinə yetirilə bilən faylı açı
'config' Hər-hansı bir xassəni başqa SSI teqləri üçün də keçərli edir
'odbc' Xarici ODBC bazalarının sorğulanması və yenilənməsi imkanını daxil edir
'email' Səhifə açılanda və yaxud forma göndəriləndə e-mail göndərir
'if' Başqa SSI teqlərinin şərti yerinə-yetirilməsinə və məntiqi müqayisələrə əsaslanaraq sənədin çap edilməsinə imkan verir
'goto' əvvəlcədən təyin olunmuş SSI 'label'-ni "hoppandırır"
'label' 'goto' -ya ünvan verir
'break' Hər-hansı bir nöqtədə HTML sənədini qurtarır


 

Bəzi qısa nümunələr

  'echo'
'echo' teqi HTML sənədinə hər-hansı bir dəyişən əlavə etmək imkanı verir . Məsələn :

  Siz <!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" --> brauzerindən istifadə edirsiniz 

Yuxarıdakı yazılış aşağıdakı kimi görünəcək (Bu nümunə Internet Explorer 3.0 üçün keçərlidir) :

  Siz Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0A; Windows 95) brauzerindən istifadə edirsiniz

  'include'
'include' teqi HTML-ə aid olan ən məşhur suallardan birinə cavab verməyə imkan verir . HTML sənədinə konkret olaraq necə fayl əlavə etmək olar ?

HTML sənədinə aşağıdakı yazılış vasitəsilə /includes/page.htm faylını əlavə etmək olar :
 

<!--#include virtual="/includes/page.htm"-->  'email'
'email' teqi səhifə açılanda və yaxud forma göndəriləndə e-mail göndərir .

Nümunə :

<!--#email tohost="htmlib.com" message="HTMLib-ə görə sağ olun" toaddress="response@htmlib.com" subject="HTMLib" -->Bu cür yazılış 'message' atributundakı yazını 'toaddress' atributundakı ünvana göndərəcək .

Göründüyü kimi SSI teqlərinin imkanları genişdir və CGI skriptləri tələb edən bir çox sadə işləri görməyə kömək edir .


Bizi dəstəkləyənlər