Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<APPLET ...>

<APPLET ...>

Qeyd: Burada təqdim edəcəyimiz məlumat yalnız elə vacib HTML elementlərini əhatə edəcək ki, Java appletlərini HTML səhifəsinə əlavə etməyə imkan verir. Burada faktiki olaraq Java appletləri təqdim olunmur . Java appletlərini yazmaq və əldə etmək haqqında daha geniş məlumat

http://java.sun.com/


saytından əldə edə bilərsiniz .     HTML səhifəsinə applet əlavə etmək üзün HTML - in <APPLET> elementindən istifadə etmək lazımdır .
<APPLET CODE="MyApplet.class" WIDTH=100 Height=140> 
</APPLET>
    Bu cür yazılış brauzerə deyir ki , kompilə edilmiş adı MyApplet.class olan appletlə bağlansın və ilkin ölçü kimi eni 100 piksel , uzunluğu isə 140 piksel versin . 
Aşağıda siz APPLET - lərin daha kompleks nümunəsini görə bilərsiz :

<APPLET CODEBASE="http://java.sun.com/JDK-prebeta1/applets/NervousText" CODE="NervousText.class" width=400 height=75 align=center >
<PARAM NAME="text" VALUE="Bu appletin brauzeridir">
<BLOCKQUOTE>
<HR>
əgər siz Java brauzerlərindən istifadə edirsinizsə bu paraqraf əvəzinə siz oynayan mətn görəcəksiniz . 
<HR>
</BLOCKQUOTE>
</APPLET>

Bu cür yazılış brauzerə deyir ki, kompilə edilmiş adı http://java.sun.com/JDK-prebeta1/applets/NervousText/Nervous URL - ində olan Text.class ilə bağlansın , ilkin ölçü kimi 400x75 piksel götürsün və appleti xəttin mərkəzində yerləşdirsin . Brauzer həmçinin appletin mətn atributunu "Bu appletin brauzeridir" edir . Əgər səhifə brauzer tərəfindən hansı ki , Java Proqramlaşdırma Dilini dəstəkləmir , təsvir olunursa , onda brauzer APPLET və PARAM elementlərini ləğv edərək HTML - i <BLOCKQUOTE> and </BLOCKQUOTE> elementləri arasında təsvir edəcək . 
    Javanı dəstəkləyən brauzer bu HTML - i ləğv edir .
    Burada siz APPLET elementi üзün olan tam sintaks verilib :

<APPLET
[CODEBASE = kodunURL-i]
CODE = apletFaylı
[ALT = alternativMətn]
[NAME = apletNümunəsininAdı]
WIDTH = piksellə HEIGHT = piksellə
[ALIGN = düzülüş]
[VSPACE = piksellə] [HSPACE = piksellə]
>
[<PARAM NAME = apletAtributu1 VALUE = value>]
[<PARAM NAME = apletAtributu2 VALUE = value>]
. . .
[alternateHTML]
</APPLET>

CODEBASE=kodbazasınınURL - i
    Bu atribut appletin əsas URL - ni , onun yerləşdiyi qovluğu göstərir . əgər bu atribut göstərilmirsə , onda dokumentin URL - dən istifadə olunur .

CODE=appletFaylı
    Tələb olunan bu atribut appletin kompilə edilmiş altsinfini özündə saxlayan fayla ad verir . Bu fayl appletin baza URL - nə "qohumdur" .

ALT=əvəzləyiciMətn
əgər brauzer APPLET elementini başa düşürsə , amma appletin yazılmış Java Program Dilini yerinə yetirə bilmirsə , onda bu atribut istənilən mətni təsvir edir . 

NAME=appletnümunəsininAdı
Eyni səhifədəki appletlərin bir-birini tapmasına (və əlaqə yaratmasına) imkan verən Applet nümunəsinə ad verir . 

WIDTH=piksellər HEIGHT=piksellər
Appletin təsvir edilən sahəsinə ilkin en və hündürlük verir .


Bizi dəstəkləyənlər