Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<BASEFONT ...>

<BASEFONT ...>

COLOR
  HTML dokumentinin rənginin dəyişdirilməsinə imkan verir. Rəng adın yazılması və yaxud 16-lıq say sistemi ilə kodun yazılması yolu ilə dəyişdirilə bilər . 
  FACE
  Bu atribut HTML dokumentinin şriftini dəyişmək imkanı verir .
  SIZE
  Bu elementlə mətnə ölçü vermək imkanı yaranıb . Susmaya görə Size=3 götьrьlьr . SIZE atributu 1-7 arasında qiymət alır . 
<BASEFONT SIZE=5 > 
Qeyd : Internet Explorer Style sheet-ləri dəstəklədiyindən <BASEFONT> elementindən istifadə zərurəti yox olub . 
Qeyd : <BASEFONT...> elementinin SIZE və FACE atributları Netscape və Internet Explorer tərəfindən dəstəklənir , COLOR atributu isə Internet Explorer üçün spesifikdir .


Bizi dəstəkləyənlər