Menu

Daxil olun Qeydiyyat

<B>

Bold elementi mətnin bold stilində olacağını göstərir . Aşağıdakı yazılışa baxaq : 
Instruksiyalar davam etməməzdən əvvəl <B> oxunmalıdır </B> . 
Bu cür yazılış aşağıdakı kimi görünəcək :
Instruksiyalar davam etməməzdən əvvəl oxunmalıdır.


Bizi dəstəkləyənlər