Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<BLINK>

<BLINK>

Bu element daxilində yazılmış istənilən mətn səhifədə parıltılı görünəcək .
    <BLINK> Bu mətn səhifədə parıldayacaq .</BLINK>
   Qeyd: <BLINK>...</BLINK> elementi yalnız Netscape tərəfindən dəstəklənir .


Bizi dəstəkləyənlər