Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<BLOKQUOTE>

<BLOKQUOTE>

  BLOCKQUOTE elementi başqa mənbəyə istinad edən mətndən istifadə edərkən işlənir . 
BLOCKQUOTE elementindən istifadə edərkən yeni paraqrafa keçid baş verir və bu element daxilində yazılmış mətn yuxarıdan və aşaрıdan boşluqla əhatələnəcək .
    Nümunə :
I think the poem ends <BLOCKQUOTE> <P>Soft you now, the fair Ophelia. Nymph, in thy orisons, be all my sins remembered. </BLOCKQUOTE>
but I am not sure. 
<BLOCKQUOTE> elementi stil dəyişikləri etmək üçün öz daxilinə CLASS , ID və STYLE atributlarını da ala bilər .


Bizi dəstəkləyənlər