Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<BR>

<BR>

Yeni sətrə keçməyi təmin edən bu element göstərir ki , yeni sətir hansısa təyin olunmuş yerdən başlayacaq . 
    Normal <BR> elementi yalnız yeni sətrə keçməyi təmin etdiyindən bu elementin genişlənməsi təlabatı ortaya çıxdı . Bələliklə <BR> elementinə CLEAR atributu artırıldı .
CLEAR=left yeni sətrə keçərkən şaquli şəkildə o vaxta kimi aşağı enəcək ki , sol tərəfdə boş ( şəkil olmayan ) yer olsun .
CLEAR=right eyni şeyi sağ tərəf üçün edəcək . 
CLEAR=all o vaxta kimi aşağı enir ki , hər iki tərəf boş olsun .


Bizi dəstəkləyənlər