Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<CAPTION>

<CAPTION>

Cədvəllərə başlıq əlavə etdikdə istifadə olunur . <CAPTION> elementi <TABLE> teqinin içində işlədilir. Onu <TR> yaxud <TD> elementlərinin daxilində işlətmək olmaz. Cədvəlin hücrələrində olduğu kimi istənilən HTML dokumenti başlıqda yerləşə bilər . 
    ALIGN
    ALIGN atributu başlığın cədvəlin yuxarısında yaxud aşağısında yerləşəcəyini təyin edir və top yaxud bottom qiymətlərini alır . Susmaya görə ALIGN = top götürülür . Internet Explorer <CAPTION> elementinin yerləşməsi üçün left (sol) , right (sağ) və center (mərkəz) qiymətlərindən istifadə imkanı verir . 
    VALIGN
    Internet Explorer VALIGN atributunun <CAPTION> daxilində işlənməsi imkanı verir . Bu atribut top və bottom qiymətləri alır .


Bizi dəstəkləyənlər