Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<CITE>

<CITE>

Səhifələrdə sitatlardan istifadə edərkən <CITE> elementindən istifadə olunur . Səhifədə <CITE>...</CITE> elementləri arasındakı mətn italics şriftində olur . 
Bu cümlənin <CITE> bir hissəsi sitatdır </CITE>
Bu cür yazılış aşağıdakı kimi gцrünəcək :
Bu cümlənin bir hissəsi sitatdır


Bizi dəstəkləyənlər