Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<COL>

<COL>

 Yalnız Internet Explorer tərəfindən dəstəklənən bu element cədvəlin sütunlarındakı tekstə düzəlişlər etmək üçün istifadə olunur .
ALIGN="center | justify | left | right"
Sütundakı mətnin haradan başlayaraq yazılacağını müəyyən etmək üçündür. Susmaya görə ALIGN=center götürülür .
SPAN=
ALIGN atributunun işlənəcəyi sütunların sayını müəyyən etmək üçündür.


Bizi dəstəkləyənlər