Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<COMMENT>

<COMMENT>

Mətnə şərh vermək üçün bu elementdən istifadə olunur .

   <COMMENT> ... </COMMENT> elementləri daxilində işlədilən mətn istifadəçinin ekranında görünməyəcək . 

Nümunə : <COMMENT> Bu mətni istifadəçi görməyəcək . </COMMENT>

Qeyd: Bu element ancaq Internet Explorer və Mosaic tərəfindən dəstəklənir .


Bizi dəstəkləyənlər