Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<FONT>

<FONT>

 QEYD: Internet Explorer style sheet - ləri dəstəklədiyindən <FONT> elementindən istiadə etmək tələb olunmur .
Netscape1.0 və Internet Explorer dokument daxili müxtəlif ölçülü şriftlərdən istifadə etmək imkanı verir .
<FONT SIZE=qiymət> . SIZE atributu 1-dən 7-yə kimi qiymətlər alır . Susmaya görə SIZE=3 qəbul edilir . SIZE atributuna verilmiş qiymətin qarşısında '+' və '-' simvollarını işlətməklə siz sənədin əsas sriftiylə müqayisədə olan srift ölçünü verə bilərsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi sənədin şriftinin susmaya görə ölçüsü 3-dür . Susmaya görə şriftin ölçüsü <BASEFONT> elementilə təyin olunur .

<FONT SIZE=4> şriftin ölçüsünü 4-ə dəyişir</FONT>
<FONT SIZE=+4> şriftin ölçüsünü<BASEFONT SIZE . . .>+2</FONT> , yaxud 5 bərabər edir (əgər <BASEFONT SIZE . . .> əvvəlcədən təyin olunmayıbsa ) .
Qeyd :<FONT SIZE= . . .> elementi Mosaic tərəfindən dəstəklənmir . 
  COLOR=#rrggbb yaxud rəngin adı 
Bu atribut ekranda görünəcək mətnin şriftinin rəngini təyin etmək üçün işlədili. Rrggbb mətnin rəngini təyin edən 16-lıq say sistemində olan rəqəmdir. COLOR atributuna brauzerlərin dəstəklədiyi rənglərdən birinin adını vermək olar. 

Nümunə : 

<FONT COLOR=#ff0000> Bu mətn qırmızı rəngdədir.</FONT>

<FONT COLOR=Red> Bu mətn də qırmızı rəngdədir .</FONT>

  FACE=name[,name] [,name] 

FACE atributu ekranda əks olunacaq şriftin tipini təyin etmək üçün işlədilir . Adları çəkilən şriftlər istifadəçinin kompüterində olmalıdır . əvəzedici şriftlər əsas şriftin istifadəçinin kompüterində olmadığı halda işlədilir . əgər adları çəkilən şriftlərdən heç biri istifadəçinin kompüterində yoxdursa , onda brauzer dokumenti susmaya görə olan şriftlə göstərəcək .

Nümunə :

< FONT FACE="Arial, Lucida Sans" > Bu mətn ya Arial , ya Lucida Sans şriftində əks olunacaq . Bu şriftlərdə heç biri sizin kompüterdə yoxdursa , onda sisteminizdə susmaya görə olan şriftdə əks olunacaq .
</FONT>

Qeyd : Bu atributa qiymət verərkən diqqətli olun . Nəzərdə tutun ki , siz elə şriftdən istifadə etməlisiniz ki , həmin şrift istifadəçinin kompüterində olsun . şriftin dəyişməsi Internet Explorer və Netscape tərəfindən dəstəklənir .


Bizi dəstəkləyənlər