Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<LINK>

<LINK>

 Link elementi sənələ hər-hansı bir obyekt arasında əlaqəni göstərir . HTML sənədi müəyyən sayda LINK elementinə malik ola bilər . LINK elementinin bağlanan elementi yoxdur və <A> elementi ilə eyni atributlar alır .
    LINK elementi sənəd daxilində xarici Stil Cədvəllərindən istifadə imkanı da təqdim edir . Buna standart <A> elementinin atributları vasitəsilə nail olmaq olar .

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css"
   HREF="http://www.foo.com/sheet"
   TITLE="coolsheet">

   REL atributu faylla əsas sənəd arasında əlaqəni , TYPE atributu Stil Cədvəlinin tipini müəyyən edir . HREF atributu Stil Cədvəlinə ünvan TITLE atributu isə Stil Cədvəlinə başlıq verir . Stil Cədvəlləri haqqında ətraflı məlumat buraya klik edin .


Bizi dəstəkləyənlər