Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<SPAN>

<SPAN>

 SPAN elementi HTML teqlərinin işlənməsi rahat olmayan yerlərdə yerləşən mətnə stil vermək üçün işlədilir . Bu elementin işlənməsi bəzi hallarda tövsiyyə edilir , amma nəzərə almaq lazımdır ki , SPAN elementi yalnız Internet Explorer tərəfindən dəstəklənir . Stil Cədvəllərində olduğu kimi SPAN elementi də mətn blokları daxilində işlənərək mətnə stil verə bilir . Bu elementin daxilində STYLE elementindən də istifadə edilir .

əgər .qırmızımətn : { color : #FF0000 } şəklində stil cədvəli elan olunubsa , onda SPAN elementləri arasında olan aşağıdakı mətn qırmızı rəngdə olacaq : 

   <SPAN CLASS="qırmızımətn"> hər-hansı qırmızı mətn</SPAN> 

Aşağıdakı yazılış da eyni nəticəni verir : 

   <SPAN STYLE="color : green"> hər-hansı qırmızı mətn </Span>


Bizi dəstəkləyənlər