Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<STYLE>

<STYLE>

 <STYLE> elementi <HEAD> elementi daxilində işlədilir və Stil Cədvəllərini müəyyən etmək üçündür . Bu elementin daxilində TYPE və TITLE atributları işlədilə bilər . TYPE atributu Style Sheet-lərin internet vasitəsinin tipini müəyyən edir (hansı ki "text/css" kimi ifadə olunur) .TITLE atributu isə StyleSheet-lərə başlıq vermək üçün işlədilir . Bu cür yazılış brauzerlər tərəfindən istifadə oluna bilər .

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Introduction to Style Sheets</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css" TITLE="Parlaq Rənglər">
BODY { color : white}
P { color : blue; font-size : 12pt; font-family : Arial}
H1 { color : red; font-size : 18pt}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
...

<STYLE>...</STYLE> elementləri daxilində təyin olunmuş StyleSheet "Parlaq Rənglər" adı daşıyır .

Qeyd:<STYLE> elementinin və StyleSheet-lərin istifadəsi Internet Explorer üçün spesifikdir .


Bizi dəstəkləyənlər