Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML

Cədvəllər. Şaquli uyğunlaşma (valign)

Cədvəllər. Şaquli uyğunlaşma (valign)

Əvvəlki dərslərdə biz cədvəlləri konkret məsələ üzərində öyrənmişdik. Lakin bu dərsdə mən cədvəllərə aid olan bütün imkan və xassələri bir dəfəlik başa salmaq istədim, amma birdən yadıma düşdü ki, dərslik yazıramsa axıracan, hər tərəfli yazmalıyam:). 

Əvvəlki nümunəmizə qayıdaq və cədvəlimizin şaquli üyğünlaşması haqda danışaq. Yəni ki, cədvəlin xanaları aşağı və yuxarı hissələrdə eyni məsafədə (mərkəzdə) olacaqlar. Şaquli uyğunlaşma aşağıdakı atribut vasitəsi ilə verilir. valign="middle" (tob, bottom), uyğun sətrin tutumu mərkəzdə (yüxarı və ya aşağı) yerləşəcək: 

Bax bu da sizə nümunə, indi isə bunları yazaq:


 

     

<table>
<tr>
<td height="35" width="50" bgcolor="#FFCC33" valign="top"> <center>1x1</center> </td>
<td width="50" bgcolor="#336699"> <center>1x2</center> </td>
<td width="50" bgcolor="#FFCC33" valign="bottom"> <center>1x3</center> </td>
</tr>
<tr>
<td height="35" width="50" bgcolor="#336699" valign="bottom"> <center>2x1</center> </td>
<td width="50" bgcolor="#FFCC33"> <center>2x2</center> </td>
<td width="50" bgcolor="#336699" valign="top"> <center>2x3</center> </td>
</tr>
</table>


 

Mən "valign" xassəsini bütün xanalarda yazmadım, lakin mənə lazım olan yuxarı və aşağı hissələrdə istifadə etmişəm. "valign" xassəsi bizim sizinlə "həyatımızı qısaldır". Təsəvvür edirəm, əgər bu xassə olmasaydı, biz nə əzab çəkərdik:) 

İndi bizim "həyatımızı qısaldan" xassələri öyrənmək üçün növbəti addıma keçək.


Bizi dəstəkləyənlər