Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML

"Frame" teqinin xassələri. Scrolling-i yığırıq, çərçivələri silirik

"Frame" teqinin xassələri. Scrolling-i yığırıq, çərçivələri silirik

Deyək ki, biz sənədimiz üçün sonuncu variantı seçmişik, onda gəlin onu daha normal şəklə gətirək. Əvvəlcə freymdəki "logo.html" sənədinin scrolling-ini silək.


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset cols="100,*">

<frameset rows="100,*">
<frame src="logo.html" scrolling="no">
<frame src="menu.html">
</frameset>
<frame src="content.html">

</frameset>
</html> Nümunə)


 

"scrolling" - <frame> teqinin atributudur. O bir neçə qiymət ala bilər: "no" - bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə scrolling olmayacaq, "yes" - bu o deməkdir ki, scrolling həmişə görünəcək, "auto" - scrolling ancaq lazım olduqda meydana çıxacaq.

Əslində, scrolling="auto" yazılmaya da bilər, çünki əgər "scrolling" atributu verilməyibsə, onda scrolling lazım gəldikdə görünəcək, lazım olmazsa görünməyəcək.

Siz əgər siçanı hər hansı freymin sərhədinə yaxınlaşdırsanız, görəcəksiniz ki, ona toxunarkən freymin ölçülərini dəyişmək olur. Bəz bunu istifadəçilərinizə necə qadağan edə bilərsiniz? Əlbəttə ki, <frame> teqinə "noresize" atributu təyin etməklə:


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset cols="100,*">

<frameset rows="100,*">
<frame src="logo.html" scrolling="no" noresize>
<frame src="menu.html" noresize>
</frameset>
<frame src="content.html" noresize>

</frameset>
</html> Nümunə)


 

İndi isə gəlin freymlərin arasındakı çərçivələrdən xilas olaq. Bunun üçün biz artıq çoxdan tanıdığımız "border" atributunu tətbiq edirik, beləliklə border="0".


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset cols="100,*" border="0">

<frameset rows="100,*">
<frame src="logo.html" scrolling="no">
<frame src="menu.html">
</frameset>
<frame src="content.html">

</frameset>
</html> Nümunə)


 

Bax belə artıq yaxşıdır :). Amma yenə də istəyirsən ki, nəyi isə qaydaya salasan. Yuxarıdakı şəkli küncə sıxmaq lazımdır:


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset cols="100,*" border="0">

<frameset rows="100,*">
<frame src="logo.html" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0">
<frame src="menu.html">
</frameset>
<frame src="content.html">

</frameset>
</html> Nümunə)


 

"marginwidth" və "marginheight" atributları sizə artıq tanışdırlar, onlar freymin sahəsinin enini təyin edirlər. Bizim sənəddə biz bu atributlara sıfır qiyməti verməklə yuxarıdakı şəklin (logo.html) sahələrini yığdıq.

Dayan, dayan. Siz deyəcəksiniz ki, bəs biz bu atributlar haqqında "standart olmayan atributlar" kimi danışmışdıq? Əlbəttə, amma onlar yalnız <body> teqi ilə işlənərkən "standart olmayan" kimi sayıla bilərlər, <frame> teqində onları çəkinmədən işlədə bilərsiniz.

Bax belə:) Qalanı da o biri dərslərdə.


Bizi dəstəkləyənlər