Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML

Freym yaratmağı öyrənirik

Freym yaratmağı öyrənirik

İşə başlamazdan əvvəl, müəyyənləşdirmək lazımdır ki, biz sənədimizi hansı prinsiplə yerləşdirəcəyik. Yəni biz hansı sənədləri eyni vaxtda ziyarətçilərə göstərəcəyik. Klassik variantı təklif edirəm - logo.html, menu.html, content.html - bunlar haqqında mən sizə əvvəlki dərsdə danışmışdım. 

Bunları biz müxtəlif üsulla yerləşdirə bilərik. Budur, nümunə üçün 4 varianta baxın:

Freymin köməyi ilə biz brauzeri verilmiş ölçülərlə bir neçə pəncərəyə bölüb, onlarda bir-birindən asılı olmayan sənədlər yerləşdiririk. Bu bizə imkan verir ki, bəzi informasiya saytda həmişə görünsün, eyni vaxtda da başqa bir informasiya müxtəlif şəkildə dəyişilsin. (Məsələn, biz menyunu və loqonu həmişə görəcəyik, amma 3-cü pəncərə, ondakı bağlantılara sıxdıqda uyğun olaraq müxtəlif mətn, şəkil və s. olan sənədləri yükləyəcək.

Yeni ki, bizim səhifədə müstəqil freym kimi yerləşdirdiyimiz hər bir sənəd özündə bir çox məlumat saxlaya bilər (mətn, şəkil, cədvəl və s.). Niyə mən bütün bunları vurğulayıram, çünki bəzi insanlar nəyə görəsə elə bilirlər ki, freymlər cədvəlin alternatividir. Bu düz deyil!

Beləliklə, əvvəlcə bu variantı yaradaq (qabaqcadan özündə loqo, menyu və əsas məzmunu saxlayan adi *.html sənədlər yaratmağı unutmayın):

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset rows="100,*,150">
<frame src="logo.html">
<frame src="content.html">
<frame src="menu.html">

</frameset>
</html>


Nümunə

Gəlin ayırd edək ki, nə nə üçündür. <frameset> teqinə verdiyimiz "rows" atributu ilə göstəririk ki, bzim freymlər üfiqi olaraq yerləşəcəklər. "rows" atributunun qiymətlərində biz hər freymin hündürlüyünü yazmışıq (rows="100,*,150"). Birinci freymin hündürlüyü: 100 piksel, üçüncününkü: 150 pikseldir, ikinci isə digər iki freymin arasında qalan məsafədə yerləşir. Bunu biz * işarəsi ilə göstərmişik - güman edirəm ki, burda hər şey aydındır.

"frame" teqi brouzerə bildirir ki, freymlərdə hansı sənədlər yüklənəcək. Bizim nümunədə birinci freymdə "logo.html" sənədi (içində loqo olan sənəd) yerləşib, ikinci freym səhifənin məzmununu təşkil edir (content.html), üçüncüsü isə menyudur. Əgər istəyirsinizsə menyu 2-ci sırada olsun (ortada), onda onun yerini "content.html" ilə dəyişin.


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset rows="100,*,150">
<frame src="logo.html">
<frame src="menu.html">
<frame src="content.html">

</frameset>
</html> Nümunə


 

Görün bizdə nə alındı. Yerlərini dəyişməyinə dəyişdik, amma gəlin indi "rows" atributuna yeni qiymət verək ki, bizim menyu yenidən 150 piksel hündürlükdə, məzmun isə yerdə qalan hündürlükdə olsun:


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset rows="100,150,*">
<frame src="logo.html">
<frame src="menu.html">
<frame src="content.html">
</frameset>
</html> Nümunə


 

Bax bu başqa məsələ:) Doğrudan da toplananların yerini dəyişdikdə nə isə dəyişir...


Bizi dəstəkləyənlər