Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML

Freym yaratmağı öyrənirik (ardı)

Freym yaratmağı öyrənirik (ardı)

Bu dərsdə biz sənədləri növbəti üsullarla yerləşdirməyi öyrənəcəyik.

         və ya  

Əvvəlki dərslərdə mən demişdim ki, biz <frameset> teqində "rows" və "cols" atributlarını eyni vaxtda işlədə bilmərik. Bəs onda sənədləri şəkildə göstərildiyi kimi necə yerləşdirmək olar? Çox sadəcə, freym sənədimizə daha bir <frameset> teqi daxil etməklə, amma gəlin hər şeyi səliqə ilə edək. 

Birinci şəkildən başlayaq:

Pəncərəni hansı yolla böləcəyik? Üfiqi şəkildə. Yuxarıda bizim "logo.html" sənədimiz yerləşəcək, 2-ci freymi isə biz içində "menu.html" və "content.html" sənədləri yerləşən 2 sütuna böləcəyik.


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset rows="100,*">
<frame src="logo.html">
<???>
</frameset>
</html>


 

Quruluş aydındır, bəs 2 sütuna bölünəcək freymi necə işarə edək? Dediyim kimi burda bizə cənab "frameset" kömək edəcək.


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset rows="100,*">

<frame src="logo.html">
<frameset cols="150,*">
<frame src="menu.html">
<frame src="content.html">
</frameset>


</frameset>
</html> Nümunə


 

Kim mənə yaxşı diqqət yetirmədi, onlar üçün izah edirəm. Birinci üfiqi freymi biz lazım olduğu kimi - "frame" teqinin köməyi ilə düzəltdik. İkinci freymdə isə yenidən <frameset></frameset> teqi köməyimizə gəlir. 

<frameset></frameset> teqinin "cols" atributu ilə biz ikinci freymi 2 sütuna bölürük. (Birinci 150 piksel eninde, ikinci isə yerdə qalan məsafəni tutur.) <frameset></frameset> teqinin içindəki <frame> teqi isə ikinci üfiqi freymə hansı sənədlərin şaquli xətt üzrə yerləşəcəyini müəyyən edir (menu.html və content.html). 

İndi 2-ci şəkildəki variantı araşdıraq: 

Burda biz pəncərəni sütunlara böləcəyik. İkinci sütun özündə "content.html" sənədini (məzmun) saxlayır, birinci sütunu isə biz 2 cərgəyə bölürük və onlara "logo.html" və "menu.html" sənədlərini yerləşdiririk.


 

     

<html>
<head>
<title>Freymlərlə səyahət</title>
</head>
<frameset cols="100,*">

<frameset rows="100,*">
<frame src="logo.html">
<frame src="menu.html">
</frameset>
<frame src="content.html">

</frameset>
</html> Nümunə


 

Bax belə. Çətin heç nə yoxdur:)


Bizi dəstəkləyənlər