Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnternet Dərsliyi

Ölçü vahidləri. İnformasiyanın nəqli sürəti

Ölçü vahidləri. İnformasiyanın nəqli sürəti

İnformasiyanın texniki vasitələrin köməyi ilə nəqli, saxlanması və işlənməsi zamanı o, ikilik kodda, yəni sıfırlar və birlərin ardıcıllığı kimi təsvir edilir. 
İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi bitdir. 1 bit - bir ikilik movqeyin daşıdığı informasiyanın miqdarıdır. 8 bit bir bayta bərabərdir.
1 Kilobit = 103 bit
1 Meqabit = 106 bit
1 Giqabit = 109 bit
1 Terabit = 1012 bit

İnformasiyanın nəqli zamanı onun sürəti saniyədə bitlə və ya saniyədə impulsla (bod (boud)) ölçülür.
Hər ay İnternet kanalları ilə orta hesabla 30 Terabitdən artıq informasiya nəql edilir. Bu, hərəsi 700 səhifədən ibarət olan 30 milyon kitaba bərabərdir.


Bizi dəstəkləyənlər