Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnternetdə Verilənlər Bazası

DƏRS HAQQINDA

Publikasiya dedikdə, informasiyanın nizamlı şəkildə müəyyən auditoriyaya hər hansı davamlı (ani olmayan) vasitələrin köməyi ilə çatdırılması başa düşülür. Ənənəvi olaraq belə vasitə kimi çıxış edən kağız son minillikdə bu sahənin yeganə tam hüquqlu lideri olmuşdur. Lakin hər şeyin bir sonu olduğu kimi, kağızın əsrlərlə davam edən şəksiz hökmranlığı da, yeni elektron publikasiyaların meydana gəlməsi ilə sona çatdı.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş

Verilənlər Bazasının WWW-də publikasiyası

İnternet nədir?

Bəs World Wide Web nədir?

WWW-də VB publikasiyası sistemləri

Ədəbiyyat


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər