Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnternetdə Verilənlər Bazası

Verilənlər Bazasının WWW-də publikasiyası

Verilənlər Bazasının WWW-də publikasiyası

Verilənlər Bazasının (VB) WWW-də publikasiya sistemləri iki müxtəlif texnologiya - WWW və VB texnologiyaları üzərində qurulmuşdur. Bunların ardıcıl olaraq meydana gəlməsi, inkişaf prosesi və əsas anlayışlarını qısa şəkildə nəzərdən keçirək.
 


Bizi dəstəkləyənlər