Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

İlk olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, kitab professional proqramçılar üçün deyil həvəskarlar üçün nəzərdə tutulub. Çünki özüm professional proqramçı deyiləm.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Kitab kimlər üçündür.

Kompüter sizi necə başa düşür və ona necə əmr verilir.

Biz kompüter proqramlarını necə yaza bilərik.

Proqramlaşdırma dilləri - nə üçün fərlənir?

Java- nə ilə fərqlənir?

OOP nin məntiqi və prinsipləri.

Obyektin təhlili

Sinifləndirmək - CLASS nədir?

Java-da yazmaq üçün silahlanmaq :)

Netbeans-lə tanışlıq.

Salam Java proqramı

JAVA-da dəyişənlər

Rəqəm dəyişənləri

Məntiq dəyişənləri və operatorları

Rəqəm dəyişənləri ilə bağlı praktiki məsələlər

Şərt əmrləri

Dövr əmrləri - for , do, while

Array

Built-in Java Packages


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİBizi dəstəkləyənlər