Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

// comment(şərh)

// comment(şərh)

NetBeans-də "//Mənim birinci Java proqramım" sətri boz rənglə göstərilmişdir. Cümlənin əvvəlindəki "//" şərh işarələri proqramın daxilində yazılmasına baxmayaraq kompüter üçün heç bir iş əmri vermir. Şərhlər nə üçün lazımdır? Fərz edək ki, proqramçı bir müddət sonra proqramının hansısa bir funksiyasını ayrıcalıqda götürmək istəyəndə əvvəlcədən proqramda qeyd etdiyi şərhlərlə hansı sətirdə nə yazdığını anlaya bilər. Şərhlərin aşağıdakı növləri var:

1. // burda şərh yazılıb

2. /* burda şərh yazılıb */

3. /** burda şərh yazılıb */


Bizi dəstəkləyənlər