Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Abstraction

Abstraction isə vacib detalları göstərməklə lazımsızları kənarlaşdırmaq funksiyasını icra edir. Misal olaraq avtomobili işə salan sahibi açarı döndürdükdə avtomobilin işə düşəcəyindən başqa obyektdə gedən proseslərin necə icra olunduğunu görmür. O sadəcə açarı döndürüb avtomobilin işləməsini gözləyir, digər proseslər ondan uzaq tutulur və ya gizlədilir.


Bizi dəstəkləyənlər